Trang chủ | Tra cứu thông tin miễn phí | Hỗ trợ | Đăng nhập |   
Truy cập trang web của Cơ quan đăng ký giao dịch đảm bảo
 

Có ba cách để bạn truy cập trang web của Cơ quan đăng ký. Cách truy cập phụ thuộc vào việc bạn muốn làm gì và liệu bạn có đăng ký thường xuyên hay không.

 

Truy cập không cần đăng nhập

Nếu bạn chỉ muốn tra cứu các giao dịch hiện có, hãy trở về trang Chào mừng và chọn mục Tra cứu công cộng để đến với màn hình tra cứu. Trong trường hợp này, không cần đăng nhập và không có phí dịch vụ

 

Truy cập bằng tài khoản đăng ký trực tuyến

Nếu bạn thường xuyên đăng ký trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo kê biên tài sản thi hành án, bạn nên gửi yêu cầu cấp tài khoản đăng ký trực tuyến đến Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm. . Tài khoản này sẽ cho phép bạn đăng nhập vào trang web để đăng ký giao dịch hoặc yêu cầu cung cấp thông tin có xác nhận của Trung tâm Đăng ký. Phí cho những lần đăng ký và thông báo xác thực mới sẽ được tự động tích lũy trong tài khoản của khách hàng và mỗi tháng khách hàng sẽ nhận được một bản thống kê hàng tháng. Phí được thanh toán bằng tiền mặt hay séc tại một Trung tâm đăng kí hay bất cứ chi nhánh nào của Ngân hàng TMCP Quân đội, hoặc thanh toán trực tuyến bằng thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng. Mỗi giao dịch thanh toán của bạn phải gồm mã số khách hàng được Cơ quan đăng ký cấp. Để được cấp tài khoản đăng ký trực tuyến, trở về trang chủ và chọn mục Làm thế nào để đăng ký tài khoản khách hàng. Bạn sẽ được đưa tới mẫu đơn thiêt lập tài khoản khách hàng, và có thể điền đơn rồi gửi trực tuyến. Bên cạnh đó, bạn cũng phải nộp Bản sao chứng minh thư nhân dân hoặc Chứng minh sỹ quan, chứng minh quân đội, Giấy chứng nhận Cảnh sát nhân dân, Giấy chứng minh an ninh nhân dân, Giấy chứng nhận công nhân, nhân viên trong lực lượng Công an nhân dân (nếu bạn là cá nhân); Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy phép đầu tư đầu tư, Quyết định thành lập (nếu bạn là tổ chức) có chứng thực của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm. Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm sẽ cung cấp mã số tài khoản cho bạn nếu hồ sơ đề nghị cấp tài khoản của bạn hợp lệ.

 

Truy cập không có tài khoản

Nếu bạn chỉ đăng ký giao dịch hay yêu cầu chứng thực kết quả tra cứu một lần hoặc không thường xuyên, bạn có thể đăng ký qua trang web nhưng bạn phải thanh toán phí trước khi đăng ký bằng thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng khi đăng nhập hay thanh toán trước qua một chi nhánh, điểm giao dịch của Ngân hàng Quân đội hoặc tại Trung tâm Đăng ký. Nếu bạn chọn cách thanh toán qua ngân hàng, bạn nên quyết định mình cần đăng ký bao nhiêu giao dịch và bao nhiêu báo cáo chứng thực. Rồi chọn mục Phí giao dịch ở trang chủ để xem bảng giá Tính tổng số tiền cần thanh toán cho tất cả các giao dịch bạn muốn thực hiện. Rồi thanh toán số tiền đó với Ngân hàng Quân đội, họ sẽ cho bạn số hóa đơn. Sau đó bạn có thể đăng nhập với số hóa đơn và đăng ký giao dịch.