Số hỗ trợ kỹ thuật: 024.62739677

Chào mừng đến với Hệ thống đăng ký trực tuyến

Đăng ký thay đổi

Làm thế nào để đăng ký thay đổi?

Để đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm, hợp đồng đã đăng ký, nội dung đã thông báo về tài sản kê biên thi hành án, bạn phải đăng nhập vào trang web này cho dù bạn có tài khoản đăng ký trực tuyến do Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm cấp hay bạn là khách không thường xuyên. Sau khi đăng nhâp, bạn sẽ vào Trang chủ và từ Trang chủ bạn có thế lựa chọn các trường hợp đăng ký mà bạn có nhu cầu. Hãy chọn mục Đăng ký thay đổi để đến với màn hình Thông tin thay đổi.

Màn hình Thông tin thay đổi được dùng để đăng ký thay đổi giao dịch đảm, hợp đồng, thông báo kê biên tài sản thi hành án đã đăng ký (thông báo). Trên màn hình Thông tin thay đổi đầu tiên, bạn phải cung cấp số đăng ký của đơn đăng ký lần đầu mà bạn muốn thay đổi, rồi nhấn chuột vào nút Tiếp theo để đi đến màn hình Thông tin thay đổi thứ hai. Để đăng ký thay đổi, trước tiên bạn đánh dấu tên của một hoặc các bên nhận bảo đảm, người ủy quyền đăng ký thay đổi này ở cuối màn hình. Sau đó bạn có thể bổ sung, thay thế hoặc thay đổi thông tin về các bên tham gia giao dịch bảo đảm, hợp đồng, người phải thi hành án và tài sản bằng cách dùng nút Thêm trong khung điều chỉnh ở phía trên màn hình, hay chọn một thẻ liên quan tới loại thông tin cần bổ sung, thay thế hoặc thay đổi.

  • Nếu cần bổ sung một trong các bên tham gia giao dịch bảo đảm, hợp đồng hay số khung của phương tiện giao thông cơ giới, hãy nhấn chuột vào nút Thêm.
  • Nếu cần xóa một trong các bên tham gia giao dịch bảo đảm, hợp đồng hay số khung của phương tiện giao thông cơ giới,hãy chọn thẻ thích hợp và nhấn chuột vào biểu tượng X bên cạnh mục thích hợp để mục đó được xóa.
  • Nếu cần thay đổi thông tin về một trong các bên tham gia giao dịch bảo đảm, hợp đồng người phải thi hành án, hãy chọn thẻ thích hợp và nhấn chuột vào biểu tượng Sửa (có hình bút chì) bên cạch mục cần sửa. Thông tin sẽ hiện ra trên màn hình Thêm thông tin và bạn có thể sửa đổi rồi click vào nút Cập nhật.
  • Nếu cần thay đổi thông tin về tài sản trong giao dịch bảo đảm, hợp đồng, văn bản thông báo kê bien tài sản thi hành án, hãy nhấn chuột vào thẻ Tài sản để mô tả thông tin thay đổi về tài sản trong khung soạn thảo.
  • Nếu cần thay đổi văn bản PDF đính kèm trong thẻ tài sản, hãy nhấn chuột vào nút tìm kiếm rồi chọn một văn bản mới. Khi tên văn bản hiển thị lên màn hình và bạn chắc chắn đó là văn bản chính xác, hãy nhấn chuột vào nút Đính kèm. Văn bản cũ sẽ được đổi bằng văn bản mới.