Số hotline: 024.62739677

Chào mừng đến với Hệ thống đăng ký trực tuyến

Liên hệ

Thông tin liên hệ

Liên hệ về cấp mới, cấp lại mã số khách hàng thường xuyên, tài khoản đăng ký trực tuyến và hỗ trợ kỹ thuật sử dụng hệ thống

- Phòng Quản lý dữ liệu quốc gia giao dịch bảo đảm
- Điện thoại: 024.62739677
- Email: tt_csdl@moj.gov.vn

Liên hệ về thủ tục, chứng từ thanh toán phí sử dụng dịch vụ khách hàng thường xuyên:

- Phòng Tài chính, kế toán
- Điện thoại: 024.62739678
- Email: dangky@moj.gov.vn

Hướng dẫn về nghiệp vụ đăng ký giao dịch bảo đảm:

- Phòng Quản lý nghiệp vụ
- Điện thoại: 024.62739676

Liên hệ về trình tự, thủ tục, phí, lệ phí, đăng ký giao dịch bảo đảm tại một trong ba Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản sau đây:

- Trung tâm đăng ký giao dịch tài sản tại Hà Nội

Địa chỉ: Ngõ 25 Nguyễn Cơ Thạch, Phường Mỹ Đình 2 Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 024.37227501 - 024.37227428 (bộ phận đăng ký);
024.37227500 (bộ phận kế toán);
024.37227427 (bộ phận văn thư).
Email: trungtamdangky1@moj.gov.vn / dangkytt1@gmail.com

- Trung tâm đăng ký giao dịch tài sản tại TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: số 200C Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại: 028.22433557 - 028.22433558 – 028.22455170 (bộ phận đăng ký); 028.22433556, 028.22455201 (bộ phận kế toán);
028.22102461 (bộ phận văn thư).
Fax: 02839291866
Email: trungtamdangky2@moj.gov.vn / trungtamhcm@gmail.com

- Trung tâm đăng ký giao dịch tài sản tại Đà Nẵng

Địa chỉ: số 109 Hoàng Sỹ Khải, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3933111; số máy lẻ 101/102/103/104 (bộ phận đăng ký);
số máy lẻ 105 (bộ phận kế toán);
số máy lẻ 106 (bộ phận văn thư)
Email: trungtamdangkydanang@gmail.com / trungtamdangky3@moj.gov.vn

Liên hệ Bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật: Nhấp chuột vào liên kết Hỗ trợ Kỹ thuật

Văn bản pháp luật/Biểu mẫu

Gửi yêu cầu hỗ trợ

Thông tin liên hệ

* Trường bắt buộc