Số hỗ trợ kỹ thuật: 024.62739677

Chào mừng đến với Hệ thống đăng ký trực tuyến

Tìm kiếm thông tin

Nếu bạn muốn tìm kiếm thông tin về một giao dịch theo tên bên bảo đảm, hoặc theo số khung phương tiện giao thông cơ giới đường bộ hoặc số đơn đăng ký, bạn có thể chọn mục Tìm kiếm thông tin từ trang web mà không cần đăng nhập hoặc từ trang chủ sau khi đã đăng nhập. Tuy nhiên, nếu muốn Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản xác nhận kết quả tìm kiếm thông tin, bạn phải đăng nhập và sẽ phải trả phí cho mỗi kết quả tìm kiếm thông tin được chứng nhận. Sau khi chọn mục Tìm kiếm thông tin, màn hình Tìm kiếm thông tin sẽ hiện ra.

Dù bạn đã đăng nhập hay chưa, màn hình tìm kiếm thông tin sẽ có các tiêu chí tìm kiếm khác nhau cho mỗi mục tìm kiếm thông tin bạn chọn lựa.

  • Nếu bạn biết số đơn ban đăng ký ban đầu, hãy chọn thẻ Số đơn đăng ký và cung cấp số đơn vào nơi thích hợp rồi nhấn chuột vào nút Gửi.
  • Nếu bạn muốn tìm kiếm thông tin theo tên của bên bảo đảm (bên mua, bên thuê tài sản, bên thuê tài chính, bên chuyển giao quyền đòi nợ, người phải thi hành án), hãy chọn thẻ Bên bảo đảm. Trong thẻ này, chọn loại bên bảo đảm bạn muốn tìm kiếm, cung cấp thông tin cần thiết rồi nhấn chuột vào nút Gửi.
  • Nếu bạn muốn tìm kiếm thông tin theo số khung phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, hãy chọn thẻ Số khung. Sau đó cung cấp số khung bạn muốn tìm kiếm và nhấn chuột vào nút Gửi.

Sau khi đã gửi lệnh tìm kiếm thông tin, hệ thống sẽ tìm những giao dịch thỏa mãn các tiêu chí tìm kiếm và hiển thị tất cả các thông tin về giao dịch đó theo thứ tự số đơn đăng ký, với tất cả các thay đổi từ đơn đăng ký ban đầu và các đơn khác liên quan.

Nếu bạn đã đăng nhập, màn hình tìm kiếm thông tin sẽ cho phép bạn yêu cầu xác nhận kết quả tìm kiếm thông tin. Nếu bạn yêu cầu xác nhận, kết quả tìm kiếm thông tin sẽ hiển thị nội dung xác nhận và bản sao chữ ký của Giám đốc Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm. Mỗi Báo cáo kết quả tìm kiếm thông tin sẽ có một mã số và bạn có thể dùng mã số đó để tìm lại báo cáo này từ cơ sở dữ liệu khi cần thiết. Một báo cáo kết quả tìm kiếm thông tin được xác nhận là một báo cáo chính thức từ cơ sở dữ liệu và bạn có thể in báo cáo này để làm chứng cho tình trạng thông tin vào ngày ra báo cáo. Khi cần, bạn có thể yêu cầu cung cấp một bản xác nhận bằng giấy về kết quả tìm kiếm thông tin với đầy đủ chữ ký và con dấu của Giám đốc Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm bằng cách cung cấp mã số báo cáo xác nhận kết quả tìm kiếm thông tin mà hệ thống đã cấp cho Trung tâm Đăng ký.