Số hỗ trợ kỹ thuật: 024.62739677

Chào mừng đến với Hệ thống đăng ký trực tuyến

Truy cập hệ thống đăng ký

Trang web này có mục đích gì?

Đây là trang web đăng ký trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo kê biên tài sản thi hành án của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm. Đây là nơi bạn có thể đăng ký và tìm kiếm thông tin về các giao dịch bảo đảm bằng động sản, trừ tàu bay, tàu biển , hợp đồng mua trả chậm, trả dần có bảo lưu quyền sở hữu của bên bán, hợp đồng thuê tài sản, hợp đồng cho thuê tài chính, hợp đồng chuyển giao quyền đòi nợ, thông báo kê biên tài sản thi hành án và các giao dịch khác thuộc thẩm quyền đăng ký và cung cấp thông tin của các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm.

Tại sao cần đăng ký và tra cứu thông tin?

Lý do để đăng ký giao dịch bảo đảm là để cảnh báo cho bên cấp tín dụng và những người sẽ mua tài sản đã được dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự rằng có thể có những quyền lợi được bảo đảm từ trước liên quan đến tài sản này. Lý do để tra cứu thông tin là để tìm hiểu về những quyền lợi trước đó liên quan tới tài sản mà người tra cứu quan tâm.


Cơ sở dữ liệu này ở đâu?

Cơ sở dữ liệu này được đặt tại Trung tâm tích hợp dữ liệu – Bộ Tư pháp. Đây là địa chỉ duy nhất bạn nên thường xuyên truy cập. Tuy nhiên bạn vẫn có thể đăng ký tại các trung tâm đăng k‎ý giao dịch, tài sản ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Nếu có bất cứ câu hỏi nào hay bạn cần sự trợ giúp trong việc truy cập trang web, bạn có thể liên lạc với Bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật bằng cách nhấn chuột vào dòng liên kết trên trang chủ của trang web. Bộ phận Hỗ trợ hoạt động từ Thứ Hai đến Thứ Sáu và sẽ trả lời các thắc mắc vào ngày hôm sau nếu bạn đặt câu hỏi ngoài giờ làm việc.